"Sıcak Nal" kapıya asılmaz!


İki Aylık Edebiyat Dergisi

19 Temmuz 2011 Salı

9. Sayının Sunu Yazısı:

EZBERE GERÇEĞİNİ UNUTAN ÇOCUK

Yeni edebiyatı, deneysel edebiyatı, farklı arayışları peş peşe sorguladığımız sayılarımıza, bu kez de nesirde merkezi masaya yatırarak devam ettik. Öncelikle Türkiye öykücülüğünde nasıl bir “ezbere gerçekçilik”, tek öykü yazma biçimi gibi dayatıldıyı araştırdık.

1980'lerin sonları, 1990'lı yılların başlarında Türkiye kültürel ikliminde genel bir canlanma, kabuğunu kırma eğilimi görülmüştü. Düşünce alanında, sosyalbilimlerde, görsel sanatlarda, sinemada, diğer disiplinlerde ve tabii edebiyatta bir çeviri artışı, dünyayla bağlantıda gelişme kendini göstermişti. Özellikle postyapısalcı teoriyle artan tanışıklık ve dünya sanat tarihine dair farkındalıktaki gelişme; sanatta deneysel, sınıraşan, disiplinlerarası, form anlayışını tümden yeniden ele almaya kalkışan girişimlerde bir canlanmayla sonuçlanmıştı. Hem öyküde, hem de (o yıllarda henüz piyasa tarafından esir alınmadığı için bir edebiyat türü olduğu genel kabul gören) romanda ayrıksı stiller, deneysel bir neşe görüldü kısa bir süre. Heyhat, çok geçmeden vasatistan, devrimi ele geçirdi... 1990'ların ortalarından itibaren özellikle öykü bir memuriyet alanı olarak çevrelendi. Çitlerin içinde kalmak koşuluyla belirlenmiş dallarda belirlenmiş kriterlere uygun olarak maharetlerini gösteren öykücüler, öyküler üretildi. Bu duruma da 'öykü patlaması' dendi; ironiyle okumaya müsait bir şekilde -öykünün berhava olması anlamında galiba. İşte Selçuk Orhan'ın, Melike Koçak'ın yazıları böylesi bir toplu donakalmaya karşı ne yapılabiliri araştırırken merkezin işleyişini, normun çatılışını araştırdılar. Ali Karabayram ezbere gerçekçiliği özellikle görsel sanatlardan yakaladı. Sık sık sayfalarımızda yer verdiğimiz “ZZZ Kuşağı” temsilcisi Tao Lin, romanın geleceğini tartışmasıyla dosyaya eklendi. William Gaddis'i ise giriş mahiyetinde tanıtmaya ihtiyaç duyduk, daha sonra detaylı tartışmak üzere.


Sıcak Nal, öykücülüğümüzün yönerge alabilme becerisini sahneleme dairesi olmaktan çıkabilmesi için elinden geleni yapan iradeleri birbirine bağlamayı hedefleyen bir platform. Varoluş sebebi bu. Bir sonraki sayımızda da 'avangard'a, 'avangardın yeni yeri'ne yönelmeyi amaçlıyoruz. Her zamanki gibi, katkılarınızı bekleyerek...

Süreyyya Evren
İÇİNDEKİLER:

Gerçek Ezber: Ezbere Gerçeklik / Ali Karabayram

Öykünün Güdük Ağacı / Selçuk Orhan

Uyumsuz Ve Kabuk Değiştiren Bir Öykünün Peşinde / Melike Koçak

Romanın Geleceği Ne? Cevap Bu Makalede! / Tao Lin (çev. Ilgın Yıldız)

William Gaddis: Hayatı & Eserleri! / Peter Dempsey-Steven Moore (çev. K. Kelebekoğlu)

Banyo Penceresi / Ali Teoman

Aramızdaki Şey / İbrahim Halaçoğlu

Rollerball / Ömer Ayhan

Sadece Sen / Amy Bloom (çev. Deniz Karabay)

Süleyman / Mehmet Said Aydın

Gil Scott Heron Hayatımı Kurtardı / Abdul Malik Al Nasir (çev. Ezgi Ceylan)

Majestelerine Mektuplar / Uğur Büyüktezgel

Bir Kadın, Bir Erkek, Bir de Eşek / Ala Hlehel (çev. Deniz Karabay)

Kızıla Çalan Mavi / Boris Rıjiy (çev. Sultan Can Boz-Rıdvan Ardıç-Gökhan Birdal)

Hacıyatmaz / Çağlar Demirbağ

Şey / Ayça Seren Ural

Dil Hayatta Beni Sıkmayan Tek Şey (Melida Tüzünoğlu ile söyleşi) / İbrahim Halaçoğlu

Bulgakov'un Eşi İstanbul'u Bulgakov'a Nasıl Anlattı? / Sevinç Üçgül

Elin Eşiğinde / Lyubov Belozerskaya-Bulgakova

Düş Günlüğü (Ejderhanın Giydirilmesi) / Gülseli İnal

Adaevveda / Nazlı Karabıyıkoğlu

Günlük / Yusuf Çalık

Kemikler / Pelin Buzluk

İki Nefes / Kaya Tanış

Böyle Öyküler 6 / Faruk Ulay

Profesör F.'Nin Külliyatından Günümüze Ulaşanlar / K. Erdem Tınas

+++18 Bozuk Kromozomlu Şiir / Ecvet Emrah Göktaş

Son Raund / Murat Ali Seven

Damdaki Deli / Neslihan Önderoğlu

Hayatın Gerçeklerinden Özgürleştim (Pınar Selek ile Söyleşi) / Sema Aslan

Konser Takip / Ömer Ayhan

Albüm Takip / Ceren Yartan-İbrahim Halaçoğlu

Macar Gecesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder