"Sıcak Nal" kapıya asılmaz!


İki Aylık Edebiyat Dergisi

29 Aralık 2010 Çarşamba

BİR KAŞIK BABADA BOĞULMAK Sıcak Nal'ın 5. sayısında dosya konumuzun başlığını "Babalar ve Oğullar" olarak belirledik. En azından Turgenyev'den beri merkezi bir yere sahip olan 'babalar ve oğullar' teması hem sürekliliği, köklere sahip olmayı, hem kuşak çatışmalarını, köklerden kopmayı, hem de çatışan tarafların birbirlerinin konumlarına geçebilmelerini içeriyor. Ece Ayhan'ın meşhur dizesi "oğullar oğulluktan usulca çekilmesini bilmelidir", bir özdeyişe dönüşmüş durumda. Biz Sıcak Nal'da bir yandan özellikle edebiyatta ve Türkiye kültürel evreninde 'babalar ve oğullar'a bakmak istedik; bir yanda da Türkiye kültürünün neye, nereye baba olarak baktığını düşünmek, neyi, nereyi oğul bellediğini düşünmek de aklımızdaydı. Ama bütün bu simgesel anlatım, fiili babalık ve oğulluk hallerine bakmaktan kopmadan gerçekleştirilmeliydi. Hatta belki yer yer oradan hareket ederek. Dosya kapsamında, Mahmut Mutman ve Selçuk Orhan'ın yazılarının yanı sıra Sema Aslan'ın Roni Margulies ile yaptığı hayli çıplak ve okuyanı soyan söyleşi yer alıyor.